Books (In Slovene)

MEHANSKE LASTNOSTI KOVIN   |   Jelena Vojvodič Tuma

MEHANSKE LASTNOSTI KOVIN
Kristalna zgradba in mikrostruktura kovin, napake v kristalni mreži, mehanske lastnosti, plastična deformacija, mehanika loma, utrujanje, lezenje, lezenje in utrujanje

Izdal: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Avtor: Jelena Vojvodič Tuma

Knjiga je odprtodostopna (open access), kar pomeni, da je omogočen dostop do knjige brez naročnine ali plačila, uporablja se avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice. Prepovedana sta distribucija in reprodukcija knjige, kopiranje delov knjige je dovoljeno ob pravilnem citiranju dela.

Delo je namenjeno študentom pri njihovem študiju ter inženirjem v praksi, ki se dnevno srečujejo s kovinskimi materiali in njihovimi lastnostmi.
Knjiga obravnava vedenje kovin in zlitin, ki so izpostavljene mehanskim obremenitvam. Uvodna poglavja so posvečena kristalni zgradbi kovin in napakam v idealni kristalni mreži, pri čemer so najobširneje obravnavane dislokacije, ki so temelj teorije o plastičnem preoblikovanju kovin in pojasnujejo tudi utrjevanje kovin ter mnoge druge pojave. Eno od poglavij je posvečeno tudi strjevanju zlitin in ravnotežnim faznim diagramom ter mikrostrukturi zlitin.
Dislokacijski mehanizmi so podrobneje obdelani v poglavju o plastični deformaciji kovinskih materialov. Najobsežnejši poglavji knjige obravnavata mehanske lastnosti kovinskih materialov: natezni preizkus, udarno merjenje žilavosti in mehaniko loma, ki je neobhodna za razumevanje vedenja krhkih materialov oziroma materialov s planarnimi diskontinuitetami.
V zadnjem delu knjige so obdelana za prakso pomembna poglavja o utrujanju in lezenju kovin ter zlitin ter kombinacija obeh pojavov. Obravnavano je malociklično utrujanje povzročeno zaradi temperaturnih sprememb.
Na koncu vsakega poglavja je nekaj primerov rešenih matematičnih nalog, ki so namenjene dopolnjevanju in ponazoritvi teorije.
Knjiga ima trdo vezane platnice in obsega 274 strani. Vsako od devetih poglavij je bogato opremljeno s slikovnim materialom v kvalitetni barvasti in črnobeli tehniki, skupaj 175 slik in 27 fotografij. Vsebuje avtorsko in vsebinsko kazalo.
September 2002, 274 str., 175 slik, 27 fotografijISBN 961-6167-49-9

Download: CELOTNO BESEDILO (PDF 5 MB)

KOVINE IN ZLITINE   |   Franc Vodopivec

KOVINE IN ZLITINE
kristalna zgradba, mikrostruktura, procesi, sestava in lastnosti

Izdal: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Avtor: Franc Vodopivec
Cena: 30,00 EUR

NAROČILNICA ZA KNJIGO

PRVA SLOVENSKA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA O TEMELJNIH ZNANJIH
ZGRADBE KOVIN IN ZLITIN
Delo povzema temeljna znanja o zgradbi kovin in zlitin na treh redih velikosti, od atoma in kristalne mreže do lastnosti pri uporabi in povezavi med njihovimi lastnostmi, mikrostrukturo in kemijsko sestavo. Dokumentirano je tudi z izsledki iz slovenskih raziskovalnih ustanov in iz industrije, ki proizvaja ali uporablja kovine in zlitine v Sloveniji.
Knjiga prinaša temeljne informacije o najnovejših tehnologijah in zlitinah, vse do amorfnih in nanokristalnih zlitin.
Za pripravo knjige je uporabljeno nad 30 monografij in nad 250 člankov iz številnih najbolj kakovostnih inozemskih strokovnih in znanstvenih revij iz let 1980 do 2001. Opremljena je z 271 slikami in diagrami ter 167 analitičnimi odvisnostmi, ki opisujejo ravnotežna stanja in kinetiko procesov. V knjigi je citirano več kot 900 avtorjev, med njimi več kot 100 slovenskih. Vsebuje avtorsko in vsebinsko kazalo. Knjiga je dosegljiva tudi na CD ploščku.

Kristalna zgradba in procesi
Kristalna mreža • točkaste in linijske napake • deformacija, utrjevanje in sproščanje, deformacijske energije • termično aktivirana plastična deformacija • trdne raztopine, razgradnja in utrjevanje • kristalizacija taline • fazne premene • difuzija v trdnem • utrujenost • prelom • struktura in lastnosti površin • absorpcija in segregacije • električna prevodnost • magnetizem • korozija in pasivnost • površinska in notranja oksidacija.

Mikrostruktura in procesi
Ravnotežni faznim diagrami • strjevanje inženirskih zlitin; segregacije in homogenizacija • vroča in hladna predelava jekla in aluminijevih zlitin • toplotna obdelava jekel in zlitin • utrjevanje površine s termokemičnimi in fizikalnimi postopki • kovinski kompoziti • kovinska stekla • mehansko legiranje • nanozlitine • intermetalne spojine.

Sestava in lastnosti kovinskih zlitin
Temeljne značilnosti inženirskih zlitin • obremenitve pri uporabi • metode karakterizacije • jekla • sive litine • aluminij in zlitine • baker in zlitine • titan in zlitine • magnezij in zlitine • cink, kositer in svinec ter zlitine • nikelj in kobalt ter zlitine • kovine in zlitine z visokim tališčem • plemenite kovine in zlitine • mehko in trdomagnetne zlitine • zlitine za električne upore in kontakte • cermeti in trde kovine • biokompatibilne zlitine.
September 2002, 474 str., 271 slik, diagramov, ISBN 961-238-084-8

FIZIKALNA METALURGIJA   |   Boris Ule

FIZIKALNA METALURGIJA
REŠENE NALOGE

Izdal: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Avtor: Boris Ule
Cena: 30,00 EUR

NAROČILNICA ZA KNJIGO

PRVA ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ FIZIKALNE METALURGIJE
Delo je nekje vmes med zbirko rešenih nalog in učbenikom fizikalne metalurgije. Naloge v knjigi so rešene v vseh podrobnostih, večino rešitev pa uvodoma dopolnjuje nekaj teoretične razlage. Pri vsaki nalogi so navedeni vsi potrebni podatki, da uporabnik pri samostojnem reševanju ne bo potreboval še kakšnih drugih virov. Če pa že, so ti navedeni med tekstom, nekaj najboljših del s področja fizikalne metalurgije pa je naštetih v popisu literature na koncu knjige.
Pri pripravi knjige je bilo uporabljeno običajno didaktično načelo, po katerem se vsako poglavje prične z lažjimi, konča pa z zahtevnejšimi nalogami. Nekatere izmed nalog so zastavljene kot teoretične, spet drugim pa je avtor skušal pridati še praktično uporabnost. V zbirko so zato vključene tudi naloge, ki so pomembne za vsakdanjo inženirsko prakso. Takšne naloge na primer obravnavajo nekatera vprašanja toplotne obdelave ali pa dobo trajanja obremenjenih kovinskih materialov.

Knjiga vsebuje devet poglavij:
(1) Kristalna zgradba kovin
(2) Točkaste napake
(3) Difuzija
(4) Strjevanje
(5) Dislokacije
(6) Mejne površine
(7) Utrjevanje kovin
(8) Fazne premene
(9) Lom, utrujanje in lezenje

Marec 2005, 500 strani, 191 nalog, 221 slik in diagramov, ISBN 961-91448-1-3

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates