Materials and Technology 54 (2020) 3

 

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Effects of technological parameters on the morphological, microstructural and mechanical behavior of micro-arc oxidation coatings on Al substrates
Vpliv tehnoloških parametrov na morfološke, mikrostrukturne in mehanske lastnosti prevlek, izdelanih s postopkom mikro-obločne oksidacije na podlagah iz aluminija
W. Li, S. Lei, Y. Xia, A. Amirfazli, Y. Lu

The effects of leaching on the mineral phases in argon-oxygen decarburization of stainless-steel slag
Vpliv jedkanja na mineralne faze žlindre, nastale med AOD-obdelavo nerjavnega jekla
Y. Wang, Y. Zeng, J. Li

Strength properties and durability aspects of sintered-fly-ash lightweight aggregate concrete
Trdnost in trajnost betona z izbrano vsebnostjo lahkih sintranih agregatov iz dimniškega pepela
D. Nagarajan, T. Rajagopal, N. Meyappan

Fatigue-strength analysis in the very-high-cycle regime of the TC17 titanium alloy with micro scratches
Vpliv mikroraz na visokociklično trajno nihajno trdnost titanove zlitine TC17
M. Ding, Y. Zhang, J. Wang, H. Lu, H. Xian, N. Hu, Z. Li

Establishment of a multi-particle erosion model based on the low-cycle fatigue law – an experimental study of erosion characteristics
Uvedba modela erozije, na osnovi zakona za malociklično utrujanje, zaradi udarjanja množice delcev na jeklene stene – eksperimentalna študija značilnosti erozijske obrabe
M. Li, Y. Dou, H. Li, J. Cheng, W. Wei

Thermal reaction processes and characteristics of an Al/MnO2 pyrotechnic cutting agent based on residue analyses
Termično reakcijski procesi in lastnosti pirotehničnega rezalnega sredstva Al/MnO2 na osnovi analize ostankov
J. Song, T. Guo, W. Ding, M. Yao, X. Zhang, J. Huang, F. Bei, Z. Yu, F. Liu, X. Fang

Study of the size difference in laser-welding spots of aluminum alloy
Študija vpliva razlike v velikosti varilnih točk na lasersko varjenje aluminijeve zlitine
Y. Pan, Y. Shen, P. Zhao

Implementation of natural fillers in polyethylene and the resulting mechanical properties
Uporaba naravnih polnil v polietilenu in njihove mehanske lastnosti
A. Dockal, M. Ovsik, P. Fluxa, M. Stanek, V. Senkerik

Influence of applied electron radiation on the properties of a polyamide 11 surface layer
Vpliv obsevanja z elektroni na lastnosti površinske plasti poliamida 11
M. Ovsik, P. Fluxa, M. Stanek, A. Dockal, M. Reznicek

Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials
Vpliv amino-alkoholnih dodatkov na alkalno aktivirane materiale
L. Kalina, V. Bílek Jr., E. Bartoníčková

Characterization of new recycled polymer shots addition for the mechanical strength of concrete
Vpliv dodatka recikliranih polimernih šiber na mehansko trdnost betona
M. Jackowski, M. Malek, W. Zyciñski, W. Lasica, M. Owczarek

Microstructure and mechanical properties of wire arc additive-manufacturing high-carbon chromium bearing steel
Mikrostruktura in mehanske lastnosti Cr-Mo ležajnega jekla, izdelanega z dodajno tehnologijo na osnovi žičnega obloka
W. Zhang, W. Lei, Y. Zhang, X. Liu

Molecular dynamics simulation of Ti-6AL-4V diffusion bonding behavior under different process parameters
Simulacija molekularne dinamike zlitine Ti-6Al-4V, difuzijsko zvarjene pri različnih procesnih pogojih
X. Liu, L. Xu, S. Zhang

Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete
Možnosti uporabe odpadkov perlita za proizvodnjo v avtoklavu prezračenega betona
J. Húštavová, P. Šebestová, L. Mészárosová, V. Černý, R. Drochytka

ACR in dolomitic aggregate concrete for an autogenous self-healing process
Vpliv ACR-reakcije na avtogeno celjenje betonov z dolomitnim agregatom
P. Štukovnik, V. Bokan Bosiljkov, M. Marinšek

Microstructure and fatigue-crack growth of quenched and tempered 23CrNiMoV steel
Mikrostruktura in rast utrujenostne razpoke v poboljšanem 23CrNiMoV jeklu
S. Zhu, B. Zhang, X. Mao, Z. Ba, Y. Dai, Z. Wang

Influence of ausferrite microstructure decomposition on the corrosion properties of austempered ductile iron
Vpliv razpada ausferitne mikrostrukture na korozijske lastnosti austemprane duktilne nodularne sive litine
S. Dervisic, H. Avdusinović, A. Gigovic-Gekic, D. Kasapović, S. Pašić

Forming-limits analysis of the superplastic 2A97 Al-Li alloy
Analiza omejitev preoblikovanja superplastične Al-Li zlitine 2A97
L. Jia, X. Ren, Y. Zhang, H. Hou

Investigation of the hydrophobic properties of piezoelectric nanocomposites and applications in biomedical micro-hydraulic devices
Raziskava hidrofobnih lastnosti piezoelektričnega kompozita in njegova uporaba za biomedicinske mikrohidravlične naprave
Y. Patel, G. Janušas, A. Palevičius, A. Vilkauskas, P. Lepsik

Forming analysis of steel ball bearings made with warm skew rolling
Analiza oblikovanja jeklenih ležajnih krogel s poševnim toplim valjanjem
Y. Huo, T. He, B. Wang, Z. Zheng, W. Yang, Y. Hu, M. Shen

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates