Materials and Technology 53 (2019) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Use of additively manufactured patient-specific instruments in clinical praxis
Uporaba pacientu prilagojenih instrumentov, izdelanih z dodajalno izdelavo, v klinični praksi
I. Drstvenšek, U. Kostevšek, T. Brajlih, N. Ihan Hren, M. Merc, T. Tomažič, S. Stevič, M. Vogrin, A. Moličnik

Additive manufacturing in orthodontics
Dodajalne tehnologije v ortodontiji
A. Fekonja, N. Rošer, I. Drstvenšek

Research on the relation between the particle shape of a coarse aggregate and void content
Raziskava korelacije med obliko delcev grobih agregatov in vsebnostjo praznin
X. He, J. Yin, J. Yang, Q. Liang, S. Wu

Effect of dry-wet circulation on the mechanical properties and pore structure of autoclaved aerated concrete
Vpliv suho-mokre cirkulacije na mehanske lastnosti in strukturo por v avtoklavu prezračenega betona
X. He, J. Yin, J. Yang, Q. Liang, S. Wu

Electron-optical and Auger electron spectroscopy studies of a zirconium conversion coating on aluminium
Elektronsko-optična študija in Augerjeva elektronska spektroskopija konverzijske prevleke na osnovi cirkonija, nanešene na čisti aluminij
A. A. Adediran, M. Oki, S. A. Akintola, B. Ogunsemi, E. T. Akinlabi

Use of precursors for the production of cast metallic foams
Uporaba prekurzorjev za izdelavo litih kovinskih pen
I. Kroupová, P. Lichý, V. Merta, I. Lána

Effect of ZrO2 additions on fabrication of ZrO2/Mg composites via friction-stir processing
Vpliv dodatka ZrO2 na izdelavo ZrO2/Mg kompozitov z vrtilno-tornim postopkom
H. Chen, X. Li, S. Liao, J. Zhang, Y. Jin, H. Cui

Numerical study on the compressive behaviour of an aluminium honeycomb core
Numerična študija obnašanja tlačno obremenjenega jedra satovja iz zlitine na osnovi aluminija
B. M. B. Mertani, B. Keskes, M. Tarfaoui

Optimization of the process parameters of friction-welded St-Al joints
Optimizacija procesnih parametrov torno varjenih zvarov jeklo-Al zlitina
M. Sahin, C. Misirli, S. Selvi

A geometrical approach to deriving a bushing height equation for thermal friction drilling
Geometrični pristop k izpeljavi enačbe za določitev višine blazinice, nastale po termičnem tornem vrtanju
Z. Demır

Formation of a composite anodic oxidation film containing Al2O3 particles on the AZ31 magnesium alloy
Tvorba kompozitnega anodnega oksidnega filma z Al2O3 delci na magnezijevi zlitini AZ31
G. Yinning, S. Yongyao, C. Linjiang, Z. Yan, L. Siying, X. Min

Mixed-mode fracture analysis in high-performance concrete using a Brazilian disc test
Analiza mešanega preloma visokokakovostnih betonov z brazilskim preizkusom
P. Miarka, S. Seitl, V. Bílek

Analysis of the microstructure of an AZ31/AA1050/AA2519 laminate produced using the explosive-welding method
Analiza mikrostrukture laminata AZ31/AA1050/AA2519, izdelanega z metodo eksplozijskega varjenja
M. Wachowski, R. Kosturek, L. Śnieżek, S. Mróz, M. Gloc, A. Krawczyńska, M. Malek

Effects of carbon black content on the microstructure and properties of carbon/ceramic conductive composites
Vpliv črnega ogljika na mikrostrukturo in lastnosti prevodnih kompozitov ogljik/keramika
X. Gao, X. Zheng, J. Liu, S. Zhai, G. Yuan

Influence of warm rolling and heat treatment in the alpha-gamma area of a three-layer strip on the appearance of ears during cup deep drawing
Vpliv toplega valjanja in toplotne obdelave v austenitno-feritnem področju troslojnega traku na pojav ušes med globokim vlekom skodelic
O. Beganović, M. Hadžalić, S. Kesić

Enhanced corrosion resistance of a chromium-free conversion/organic composite coating on an AZ91D magnesium alloy
Izboljšanje korozijske obstojnosti Mg zlitine AZ91D s konverzijsko/organsko kompozitno prevleko brez Cr
G. Geng, D. Wang, L. Zhang, W. Chen, Z. Yan, G. Liu

Optimization of machining parameters in turning of hybrid aluminium-matrix (LM24–SiCp–coconut shell ash) composite
Optimizacija parametrov struženja hibridnega kompozita (LM24–SiCp–pepel kokosovih lupin) z matrico na osnovi aluminija
M. Arulraj, K. Palani Ponnusamy, L. Venkatesh

Study of the strengthening and toughening mechanism for single-crystal copper during equal-channel angular pressing by route A
Študija o mehanizmu krepitve in kaljenja mono­kristaliničnega bakra med postopkom ECAP po poti A
T.-B. Guo, S.-R. Wei, Q. Li, C. Wang, Z. Jia, Y. Hu, X.-C. Tang

Sustainable waste-treatment procedure for the spent potlining (SPL) from aluminium production
Trajnostni postopek obdelave odpadkov SPL iz proizvodnje aluminija
B. Tropenauer, D. Klinar, N. Samec, J. Golob, J. Kortnik

Characterization of glass ionomer cements stored in various solutions
Karakterizacija steklo-ionomerskih cementov, shranjenih v različnih raztopinah
B. Petrovic, D. Markovic, S. Kojic, T. Peric, G. Dubourg, M. Drljaca, G. Stojanovic

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates