Materials and Technology 54 (2020) 6

 

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Minimum depth of milling to obtain the desired surface roughness in multi-layer materials
Minimalna globina frezanja za dosego želene hrapavosti površine pri večslojnih materialih
U. Župerl, T. Irgolič, M. Kovačič

Improvement of titanium dioxide nanoparticle synthesis with green chemistry methods using lemongrass
(cymbopogon citratus) extract
Izboljšana, okolju prijazna kemijska sinteza nanodelcev titanovega oksida z uporabo izvlečka limonske trave
A. Saavedra, S. Correa, B. Nuńez, E. Patińo, A. Herrera

A carbon-nanotubes-based heating fabric composite for automotive applications
Tkanina s kompozitno prevleko na osnovi ogljikovih nanocevk za segrevanje avtomobilskih sedežev
V. Grm, D. Zavec, G. Dražić

Enhanced photoelectrocatalytic activity of a Pt-modified Ti/TiO2/BiVO4 photoelectrode for water oxidation
Izboljšanje fotokatalitične aktivnosti s platino modificirane Ti/TiO2/BiVO4 fotoelektrode za oksidacijo vode
D. Hongxing, L. Qiuping

Adsorption structure properties study of Cl2 on a rutile TiO2(110) surface with first-principles calculations
Študij adsorpcijskih strukturnih lastnosti Cl2 na površini rutila TiO2(110) z izvornimi izračuni
F. Yang, L. Wen, Q. Peng, Y. Zhao, J. Xu, M. Hu, S. Zhang, Z. Yang

Effect of heat treatment on the grain size, microhardness and corrosion behavior of the cold-working tool steels AISI D2 and AISI O1
Vpliv toplotne obdelave na velikost kristalnih zrn, mikrotrdoto in korozijske lastnosti dveh vrst (AISI D2 in AISI O1) hladno deformiranih orodnih jekel
S. Al-Qawabah, A. Mostafa, A. Al-Rawajfeh, U. Al-Qawabeha

Characterisation and OSL dating of an ancient brick well at Pattaraiperumbudur, Tamil Nadu, India
Karakterizacija in datiranje starodavnega opečnatega vodnjaka v Pattaraiperumbuduru, Tamil Nadu, Indija
A. S. Mathew, M. Grasa Abraham, T. Selvaraj, B. Jaganathan

Microstructural evolution and materials flow in butt cold welding of copper
Mikrostrukturni razvoj in plastično tečenje materiala med hladnim čelnim varjenjem bakra
Y. Huang, X.-J. Yan, X.-L. Ran

Mechanical and structural characteristics of atmospheric plasma-sprayed multifunctional TiO2 coatings
Mehanske in strukturne lastnosti večfunkcionalnega oksidnega nanosa na osnovi TiO2, izdelanega z atmosferskim plazemskim naprševanjem
M. Mrdak, D. Bajić, D. Veljić, M. Rakin

Corrosion behavior of Fe-Al layers in seawater characterized with electrochemical impedance spectroscopy
Karakterizacija korozijskega obnašanja Fe-Al plasti v morski vodi z elektrokemično impedančno pektroskopijo
N. Li, G. Chen, X. Chen, J. Yang, L. Huang

Effect of heat input on the microstructure and mechanical properties of an electron-beam-welded AZ31 magnesium alloy
Vpliv vnosa toplote na mikrostrukturo in mehanske lastnosti z elektronskim snopom varjene magnezijeve litine AZ31
C. Jinqiu, L. Fei, W. Zhisheng, L. Weigang

Experimental study of the anti-seepage characteristics of sidraton particles
Eksperimentalna študija karakteristik zaščite proti pronicanju sidratonskih delcev
Y. Liang, Q. Wei, C. Ma, P. Chen, D. Yang, W. Xiong

Microstructural and compositional characterization of nabataean potteries from Khirbet Ed-Dharih in the Holy Land of Jordan
Mikrostrukturna in mikrokemijska karakterizacija nabatejskega lončarstva v Khirbet Ed-Dharih v sveti deželi Jordanije
W. Al Sekhaneh, M. Arinat, Z. Al Muheisen

Analysis of the surface-preparation effect on the hardness-measurement uncertainty of aluminium alloys
Vpliv priprave površine pri meritvah trdote ter izračunih merilne negotovosti za aluminijeve zlitine
A. Guštin, M. Sedlaček, B. Žužek, B. Podgornik, V. Kevorkijan

Effect of welding on microstructure and corrosion properties of SAF 2507 super-duplex stainless-steel joints
Vpliv pogojev varjenja na mikrostrukturo in korozijske lastnosti zvarov iz SAF 2507 super dupleks nerjavnega jekla
K. Qi, M. Wu, J. Gu, Y. Qiao, R. Li

Influence of carbon and additives on the high-temperature decomposition behavior of phosphogypsum
Vpliv ogljika in dodatkov na visoko-temperaturni razpad fosfornega gipsa
R. Fang, H. Tan, W. Mao, X. Ma, Y. Feng, Q. Jiang, F. Yang

Mechanical properties of a geopolymer concrete/ultrafine material based composite
Mehanske lastnosti kompozitnega materiala na osnovi geopolimernega cementa in ultrafinih delcev plavžne žlindre
V. Rathanasalam, J. Perumalsami, K. Jayakumar

Synthesis and physicochemical properties of an advanced BaO-MgO-Al2O3-SiO2 system as an attractive protective-coating material
Sinteza in fizikalno-kemijske lastnosti naprednega BaO-MgO-Al2O3-SiO2 sistema kot materiala za napredne zaščitne prevleke
S. Ravaszová, K. Dvořák, P. Skalka, M. Casas Luna, D. Jech, L. Čelko

Morphological and dimensional properties of unmodified and modified braille dots produced with UV-inkjet printing
Morfološke in dimenzijske lastnosti nemodificirane in modificirane brajice izdelane z UV-kapljičnim tiskom
B. Rotar, U. Stanković Elesini, P. Hajdu, B. Leskovar, R. Urbas

Textured UHMWPE surface to reduce the wear of a knee prosthesis
Zmanjšanje obrabe kolenske proteze s teksturiranjem površine polietilena z ultra visoko molekularno maso (UHMWPE)
T. De la Mora Ramírez, M. A. Dońu Ruiz, N. López Perrusquia, E. García Bustos, M. Flores Martínez, D. Maldonado Onofre, I. Hilerio Cruz

Influence of design parameters of a polypropylene hollow-fibre heat exchanger on its thermal performance
Vpliv parametrov dizajna toplotnega izmenjevalnika iz polipropilenskega votlega vlakna na njegovo toplotno učinkovitost
M. Čarnogurská, M. Příhoda, R. Gallik

Mean-flow-stress analysis of laboratory hot-rolled S1100QL steel with minor Nb addition
MFS-analiza laboratorijsko vroče valjanega jekla S1100QL z manjšim deležem Nb
J. Foder, G. Klančnik, J. Burja, S. Kokalj, B. Bradaškja

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates